Organizations and the Bioeconomy: The Management and Commodification of the Life Sciences
Bok, 2012

Författare

Alexander Styhre

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Företagsekonomi

ISBN

9780415529266

Mer information

Skapat

2017-10-10