Introducing Non-condensable Gas in Unsteady Sheet Cavitation Modelling
Övrigt konferensbidrag, 2012

Författare

Nai Xian Lu

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Marine Design

Göran Bark

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

Rickard Bensow

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

15th Numerical Towing Tank Symposium

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07