Erratum: "A Circumstellar Disk in a High-Mass Star-forming Region" (ApJ, 603, L113)
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Addenda

Errata

Författare

Michele Pestalozzi

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Moshe Elitzur

John Conway

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Roy Booth

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

The Astrophysical Journal

Vol. 606 2 L173-

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Mer information

Skapat

2017-10-07