Distribution network dynamics and the role of intermediaries
Paper i proceeding, 2012

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Proceedings of the 5th IMP Asia Conference. Goa, India, 9-12 December

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Styrkeområden

Transport

Mer information

Skapat

2017-10-06