Assessment of briefs for healthcare environment – a survey in Sweden
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2012

healthcare

briefing

quality improvement

Assessment

building design

Författare

Marie Svedbo Engström

Helle Wijk

Göteborgs universitet

Construction Management and Economics

0144-6193 (ISSN) 1466-433X (eISSN)

Vol. 30 10 835-844

Ämneskategorier

Omvårdnad

Hälsovetenskaper

DOI

10.1080/01446193.2012.702917

Mer information

Skapat

2017-10-10