How Entrepreneurs Do What They Do: Case Studies of Knowleedge Intensive Entrepreneurship
Samlingsverk (redaktörskap), 2013

entrepreneurship

Redaktör

Tomas McKelvey

Göteborgs universitet

Astrid Heidemann Lassen

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

ISBN

9781781005491

Mer information

Skapat

2017-10-10