Influence of Sulfur Dioxide on the Performance of a Marine SCR Catalyst
Paper i proceeding, 2012

Författare

Hanna Härelind

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Mathias Magnusson

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

Hannes Kannisto

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Erik Fridell

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

Presented at the 9th International Congress on Catalysis and Automotive Pollution Control, CAPoC9, Brussels, Belgium, August 29-31, 2012

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Materialteknik

Kemiteknik

Styrkeområden

Transport

Energi

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07