LOTUS: A Co-operation for low temperature urea-based selective catalytic reduction of NOx
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Anders Palmqvist

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Edward Jobson

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk reaktionsteknik

Lennart Andersson

Roland Granbo

Marcus Wenden

Lucas Megas

Patrick Nissius

Andreas Wirtalla

Gerhard Lepperhoff

Phil Blakeman

Thomas Ilkenhans

Dennis Webster

Gunnar Haeffler

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik

Patrick Van de Voorde

Peter Schmidt-Zhang

Ulrich Guth

Mikaela Wallin

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

SAE Technical Papers

0148-7191 (ISSN)

Vol. SP-1835 691-702

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08