The Experience of the Painted Room: The Significance of Light and Colour Combinations
Paper i proceeding, 2004

Författare

Monica Billger

Chalmers, Sektionen för arkitektur

AIC

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06