Hydrothermal stability of iron-beta as SCR-catalyst
Paper i proceeding, 2012

Författare

Soran Shwan

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Radka Nedyalkova

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Jonas Jansson

John Korsgren

Louise Olsson

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Presented at the 15th Nordic Symposium on Catalysis, Mariehamn, Åland, June 10-12

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-07