Stadens hållbara utveckling och urbana strukturer: En syntes av ett forskningsprogram
Rapport, 2004

Författare

Björn Malbert

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Lisbeth Birgersson

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Lena Falkheden

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Jaan-Henrik Kain

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Elisabet Lundgren Alm

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Knut Strömberg

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Henriette Söderberg

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Ämneskategorier

Husbyggnad

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Sektionen för arkitektur: 2004:5

Mer information

Skapat

2017-10-08