Stadens hållbara utveckling och urbana strukturer: En syntes av ett forskningsprogram
Report, 2004

Author

Björn Malbert

Chalmers, School of Architecture

Lisbeth Birgersson

Chalmers, School of Architecture

Lena Falkheden

Chalmers, School of Architecture

Jaan-Henrik Kain

Chalmers, School of Architecture

Elisabet Lundgren Alm

Chalmers, School of Architecture

Knut Strömberg

Chalmers, School of Architecture

Henriette Söderberg

Chalmers, School of Architecture

Subject Categories

Building Technologies

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Sektionen för arkitektur: 2004:5

More information

Created

10/8/2017