A dielectric relaxation study of nanocomposite polymer electrolytes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2012

Dielectric relaxations

Polymer electrolytes

Ionic conductivity

VTF

delta-Al2O3 nano-fillers

Författare

Benson Koch Money

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

K. Hariharan

Jan Swenson

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Solid State Ionics

0167-2738 (ISSN)

Vol. 225 346-349

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

DOI

10.1016/j.ssi.2012.04.025

Mer information

Skapat

2017-10-07