Superconductivity of binary alloys based on mercury, thallium, lead, and bismuth
Doktorsavhandling, 1967

Författare

Tord Claeson

Fysiska institutionen

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

99-0521385-6

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 71

Mer information

Skapat

2017-10-06