Strategic Management
Kapitel i bok, 2013

Författare

Tobias Fredberg

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Thomas Kalling

Management. An advanced introduction

288-
9789144093284 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Företagsekonomi

ISBN

9789144093284

Mer information

Skapat

2017-10-08