Developing and sustaining change capability via learning mechanisms: A longitudinal perspective on transformation
Kapitel i bok, 2011

Författare

Tobias Fredberg

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Flemming Norrgren

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Abraham AB Shani

Research on Organizational Development and Change, eds. Pasmore, WA, Woodman, R and Shani AB

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Företagsekonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13