Robust Design by Support of CAT Tools
Paper i proceeding, 1998

Författare

Rikard Söderberg

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Proceedings of the ASME Design Automation Conference, September 13-16, Atlanta, GA, USA DETC98/DAC-5633

Ämneskategorier

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06