Assembly Root Cause Analysis - A Way to Reduce Dimensional Variation in Assembled Products
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Rikard Söderberg

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

International Journal of Flexible Manufacturing Systems

Vol. 15 2 113-150

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08