Computer Aided Assembly Robustness Evaluation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Rikard Söderberg

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Lars Lindkvist

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Journal of Engineering Design

Vol. 10 2 165-181

Ämneskategorier

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07