Evaluation of small-scale Intermodal Transshipment Technologies
Paper i proceeding, 1998

Författare

Johan Woxenius

Institutionen för transportteknik

Opening Markets for Logistics, Proceedings of the 10th NOFOMA Conference, Helsingfors, 9-10 juni / edited by Anu H. Bask & Ari P. J. Vepsäläinen

404-417
951-98050-0-1 (ISBN)

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

951-98050-0-1

Mer information

Skapat

2017-10-06