The organization of vision within professions
Kapitel i bok, 2013

Författare

Alexander Styhre

Göteborgs universitet

The Routledge Companion to Visual Organization

353-364
9780415783675 (ISBN)

Ämneskategorier

Företagsekonomi

ISBN

9780415783675

Mer information

Skapat

2017-10-10