Intermodalitet väg-järnväg
Artikel i övrig tidskrift, 2000

Författare

Johan Woxenius

Institutionen för transportteknik

KFB & VTI forskning

1400-299X (ISSN)

Vol. 33 5 5-22

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06