Ekonomiska följder av en intelligensexplosion
Artikel i övriga tidskrifter, 2013

Författare

Olle Häggström

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Ekonomisk debatt

Vol. 2013 2

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Nationalekonomi

Datorseende och robotik (autonoma system)

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07