Book Review: Sedelpressen: Dagens Industri under 30 år
Artikel i övrig tidskrift, 2013

Författare

Christian Sandström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Historisk Tidskrift

0345-469X (ISSN)

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-07