Dilute Bismides for MIR applications
Paper i proceeding, 2013

Författare

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

International Conference on Seminconductor Mid-IR Materials and Optical, Warsaw, Poland, 2013

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07