Den dubbla rörelsen: Arkitekterna, byggbranschen och 1960-talet
Rapport, 2013

Författare

Claes Caldenby

Chalmers, Arkitektur

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07