Micropolar interface models for microsystem interconnections
Licentiatavhandling, 2005

Författare

Yan Zhang

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Ämneskategorier

Maskinteknik

Technical report - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 2005:26

Mer information

Skapat

2017-10-08