Arbete och bostad i Gårdsten, del 1, Lokal produktion
Bok, 1986

Författare

Birgitta Mattsson

Institutionen för arkitektur

Lennart Widenberg

Göteborgs universitet

Inga Malmqvist

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08