Ledarskap i öppna innovationsmiljöer - samarbete över organisationsgränser kräver perspektivskifte
Artikel i övrig tidskrift, 2014

Författare

Anna Yström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Management of Innovation and Technology

2001-208X (ISSN)

1 8-9

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Styrkeområden

Transport

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-07