Insights into Physician Scheduling: a case study of public hospital departments in Sweden
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2014

Författare

Marco Santos

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Henrik Eriksson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

International Journal of Health Care Quality Assurance

0952-6862 (ISSN)

Vol. 27 2

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07