Twin Telescope and Tide Gauge Plans for the Onsala Space Observatory
Poster (konferens), 2014

fundamental station

tide gauge

geodetic VLBI

GNSS-R

Författare

Rüdiger Haas

Chalmers, Rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik

Gunnar Elgered

Chalmers, Rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik

Johan Löfgren

Chalmers, Rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik

IVS General Meeting 2014, Shanghai

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Infrastruktur

Onsala rymdobservatorium

Ämneskategorier

Geofysik

Oceanografi, hydrologi, vattenresurser

Multidisciplinär geovetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07