Traffic safety of Heavy Goods Vehicles and implications for High Capacity Transport vehicles
Poster (konferens), 2014

Författare

Jesper Sandin

SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum

András Bálint

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum

Helen Fagerlind

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum

Sogol Kharrazi

SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum

Transport Research Arena 2014, Paris

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-07