Klassificering av hjulskador
Rapport, 2011

Författare

Anders Ekberg

Dynamik

Elena Kabo

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Farkostteknik

Forskningsrapporter (Tillämpad mekanik)

Mer information

Skapat

2017-10-07