Bilsamhället : ideologi, expertis och regelskapande i efterkrigstidens Sverige
Bok, 2014

Författare

Per Lundin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Teknikhistoria

ISBN

9789170312755

Mer information

Skapat

2017-10-07