Utilizing Two-Ray Interference in Vehicle-to-Vehicle Communications
Paper i proceeding, 2014

Författare

Kristian Karlsson

Magnus Olbäck

Tin Vukusic

Russ Whiton

Samuel Wickström

Gunnar Ledfelt

Johan Rogö

8th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2014, The Hague, The Netherlands 6-11 April 2014

2544 - 2547

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

DOI

10.1109/EuCAP.2014.6902339

Mer information

Skapat

2017-10-10