Matematisk Statistik
Kapitel i bok, 2014

Den matematiska statistikens historia i Göteborg skisseras.

matematisk statistik

Författare

Peter Jagers

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Personliga tillbakablickar över ämnesområden vid Göteborgs universitet. Del 2

9-14
978-91-981428-1-5 (ISBN)

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Historia

Sannolikhetsteori och statistik

ISBN

978-91-981428-1-5

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-12