What's Next
Samlingsverk (redaktörskap), 2014

Redaktör

Yves Robert

Viktor Prasanna

Per Stenström

Chalmers, Data- och informationsteknik

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07