En ren kontrollfråga
Artikel i övrig tidskrift, 2014

Författare

Olle Häggström

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Axess

6

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Tvärvetenskapliga studier

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07