Resonant four-wave mixing in dual-layer microresonators
Poster (konferens), 2014

Författare

Attila Fülöp

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Clemens Krückel

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

David Castelló-Lurbe

Enrique Silvestre

Victor Torres Company

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Microresonator frequency combs and their applications, 17-20 Aug, 2014, Monte Verità

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Ämneskategorier

Telekommunikation

Nanoteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07