An experimental guide to the relevant aeration rates in microaerobic bioprocesses.
Paper i proceeding, 1994

Författare

Carl Johan Franzén

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Gunnar Lidén

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Claes Niklasson

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Galindo E and Ramírez O (eds): Advances in Bioprocess Engineering. (Kluwer Academic Publishers)

255-265
0-7923-3072-2 (ISBN)

Ämneskategorier

Mikrobiologi

Annan industriell bioteknik

ISBN

0-7923-3072-2

Mer information

Skapat

2017-10-08