Rörelse för tanken
Artikel i övrig tidskrift, 2010

Göta älvbron

Rem Koolhaas

Göteborg

Författare

Johan Linton

Chalmers, Arkitektur

Psykoanalytisk Tid/Skrift

1650-7398 (ISSN)

32-33

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Arkitektur

Mer information

Senast uppdaterat

2021-10-07