A new biomarker for quinoa intake
Artikel i övrig tidskrift, 2014

Författare

Alastair Ross

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper

Otto Savolainen

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper

FASEB Journal

0892-6638 (ISSN) 1530-6860 (eISSN)

Vol. 28 1

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Mer information

Skapat

2017-10-07