A Maxwellian lower bound for solutions to the Boltzmann equation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

Ada Pulvirenti

Bernt Wennberg

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Communications in Mathematical Physics

0010-3616 (ISSN) 1432-0916 (eISSN)

Vol. 183 1 145-160

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-07