A compactness result for generalized Radon transforms
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Författare

Patrick Gérard

François Golse

Bernt Wennberg

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Mathematical Research Letters

1073-2780 (ISSN)

Vol. 3 4 491-497

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-07