Turbulent Transonic Airfoil Flow Simulation Using a Pressure Based Algorithm
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1995

Författare

G. Zhou

Chalmers, Tillämpad mekanik

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik

E. Olsson

Chalmers, Tillämpad mekanik

AIAA Journal

Vol. 33 42-47

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08