High-Lift Airfoil Flow Simulations Using a Two-Layer Reynolds Stress Transport Model
Paper i proceeding, 1995

Författare

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik

5th International Symposium on Refined Flow Modelling and Turbulence Measurements

777-784

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08