A Numerical Study of Turbulent Forced Convection in a Square Duct Using Different Turbulence Models
Paper i proceeding, 1995

Författare

M. Rokni

Chalmers, Tillämpad mekanik

Bengt Sundén

Chalmers, Tillämpad mekanik

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Numerical Methods in Thermal Problems

Vol. 9 205-216

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08