Linear and nonlinear oscillatory shear extensional and combined methods for the characterization of graphene based nanocomposites: influence of processing conditions
Paper i proceeding, 2015

Författare

Roland Kádár

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Mahdi Abbasi

Roxana Figuli

Ruth Arino Marine

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Mikael Rigdahl

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Manfred Wilhelm

10th Annual European Rheological Conference, Nantes, France

131-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Textil-, gummi- och polymermaterial

Mer information

Skapat

2017-10-07