Mechanical analysis of bacterial nanocellulose for biomedical applications
Paper i proceeding, 2012

Författare

J.M. Schwertz

University of Alabama

Paul Gatenholm

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

A.W. Eberhardt

University of Alabama

ASME 2012 Summer Bioengineering Conference, SBC 2012; Fajardo; Puerto Rico; 20 June 2012 through 23 June

837-838
978-079184480-9 (ISBN)

Ämneskategorier

Kemiteknik

DOI

10.1115/SBC2012-80491

ISBN

978-079184480-9

Mer information

Senast uppdaterat

2020-10-02