Dynamics and temperature dependence of 1.3 µm GaInNAs DQW lasers
Paper i proceeding, 2006

Författare

Yongqiang Wei

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Johan Gustavsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Workshop on Compound Semiconductor Devices and Integrated Circuits (WOCSDICE), Fiskebäckskil, Sweden, May 2006

Ämneskategorier

Telekommunikation

Mer information

Skapat

2017-10-06